Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 19 2012

7734.▲
Reposted fromweheartit weheartit viakamizelka kamizelka
dadzia
2726 2e56
Reposted fromPaseroVirus PaseroVirus viamolkoholic molkoholic
Sponsored post
feedback2020-admin
dadzia
1307 d119
Reposted fromzapiski zapiski viazzuuoo zzuuoo
dadzia
dadzia
Jeśli się żyć w sposób twórczy nie umie, należy się chociaż w sposób twórczy zniszczyć.
— Witkacy, Pożegnanie jesieni (!)
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie vialetmego letmego
dadzia
Ja? Ja jestem obrzydliwie zwyczajna, proszę pana. Nie mam figury modelki, nie siedzę z czerwonym winem na parapecie patrząc smętnie przez okno. Nie śledzę hitów mody, nie układam fryzury przez pół godziny. Najprawdopodobniej nie potrafiłabym pana rozbawić czy zaskoczyć jakimś kreatywnym pomysłem. Potykam się o własne sznurówki, ale nie jestem słodką dziewczynką, którą cały świat ma potrzebę bronienia. Po prostu jestem. Taka zwyczajna, przewidywalna, nudna do obłędu.
Reposted frommefir mefir vialetmego letmego

August 18 2012

dadzia
dadzia

Zawsze nazywaj rzeczy po imieniu. Strach przed imieniem wzmaga strach przed samą rzeczą.

-Joanne Kathleen Rowling


Reposted fromkropq kropq vialexieo lexieo
dadzia
0981 23cd

In Poland

Reposted fromsawb sawb viaTUVim TUVim
dadzia
jak kiedyś to zrobisz to przypadkiem zakochaj się we mnie i zakochaj mnie w tobie.
Reposted fromwizzzzzz wizzzzzz vianotforgetme notforgetme
dadzia
dadzia
- Skąd w Tobie tyle nienawiści?!
- Trochę dostałam od znajomej, trochę wzięłam ze sklepu, z internetu, jeszcze trochę z kawiarni i pełnej ludzi ulicy.
Jak widzisz i czujesz ją wszędzie, to zaczynasz nią przesiąkać, tak to już jest. A co, chcesz trochę?
— nocne pogawędki.
6715 52b8

Totally.

Reposted fromoolong oolong viadivi divi
dadzia
6125 fbb7
dadzia
“Sometimes people don’t want to hear the truth because they don’t want their illusions destroyed.”
— Friedrich Nietzsche
Reposted frompimpmyheart pimpmyheart viaskrzacik skrzacik

July 03 2012

dadzia
5651 b4ba
dadzia
9634 389b
Aww Yeah!
Reposted fromgreysanatomy greysanatomy
dadzia
8337 9b1e
Reposted fromdespondency despondency viagreysanatomy greysanatomy
dadzia
0163 df36
Reposted fromJo-lisa Jo-lisa vialetmego letmego

June 29 2012

dadzia
Reposted frombuffy buffy vialetmego letmego
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...