Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 29 2012

dadzia
Reposted frombuffy buffy vialetmego letmego

June 25 2012

dadzia
1883 e92f
true....and fake
Reposted fromdissenter dissenter viaamarus amarus
Sponsored post
feedback2020-admin
dadzia
Po pewnych słowach przestaje się już czekać.
Reposted fromawaken awaken viajethra jethra
dadzia
1575 d318 500
marlon
Reposted fromlaperla laperla viaagateniaaa agateniaaa
dadzia
8517 f9f0
Reposted fromNazgul Nazgul viamonimich monimich
dadzia
Reposted fromSardion Sardion viaamarus amarus
dadzia
4837 68fb 500
Reposted frombudas budas viayourgirlcarmen yourgirlcarmen
dadzia
Reposted fromnameherhope nameherhope vialetmego letmego
dadzia
W sumie to chuj z taką miłością. Idę spać.
— Ochocki, Vithren, "Nie podpisuj się pod wszystkim, później wstyd"
Reposted fromvith vith vialetmego letmego
dadzia
Musisz być silna, bo nikogo nie obchodzi że posypał Ci się świat, straciłaś kontrolę nad łzami, i nie dajesz rady ich zatrzymać.
Reposted fromolakocie olakocie vialetmego letmego
3885 7e62
Reposted fromtheolicious theolicious vialetmego letmego
dadzia
kurwa no nie
Reposted fromnikotyna nikotyna vialetmego letmego
dadzia
- A co u Ciebie?
- Dobrze.
- Serio?
- Nie.
Reposted fromRecklessKid RecklessKid vialetmego letmego
dadzia
Dżuma odebrała wszystkim siłę miłości, a nawet przyjaźni, trzeba to powiedzieć. Miłość bowiem żąda odrobiny przyszłości, a myśmy mieli tylko chwilę.
— Albert Camus - Dżuma
Reposted fromover over vialetmego letmego
dadzia
4977 2715
Reposted fromaconcagua aconcagua vialetmego letmego
dadzia
I don't even need your love
Reposted fromzoozia zoozia vialetmego letmego
dadzia

nie zostawia się ludzi topiących się w bagnie własnych urojonych psychoz. i depresji.

Reposted fromkabooom kabooom vialetmego letmego
dadzia
nie lubię jak ktoś kłamie, jak nie dotrzymuje słowa, jak zawodzi. nie lubię jak zaczynam się pozytywnie nastawiać po to, by za chwilę stwierdzić, że każda historia kończy się tak samo...
Reposted frompapercup papercup vialetmego letmego

June 24 2012

dadzia
3283 3502
dadzia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...