Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2012

dadzia

June 23 2012

dadzia
1413 510b
Reposted fromsweety-creatures sweety-creatures viajchigo jchigo
Sponsored post
soup-sponsored
dadzia
3251 e53e
Reposted fromlaperla laperla viamonimich monimich
dadzia
Albowiem tylko ten, kto dość jest mężczyzną, wyzwoli w niewieście - niewiastę.
— Fryderyk Nietzsche
Reposted fromobliviate obliviate viamishasta mishasta
dadzia
2827 16a0
Reposted fromerq erq viaatranta atranta
dadzia
1396 057a
Reposted fromdrow drow viajchigo jchigo
dadzia
dadzia
3945 18b0 500
Reposted fromplatoon platoon viabrightbyte brightbyte
dadzia
dadzia
Rozsądek i emocje są bardzo często rozdzielne.
— "188 dni i nocy"
Reposted fromNicTuPoMnie NicTuPoMnie viaconsequence consequence
dadzia
Czas to najcenniejszy podarunek, jaki można dostać od innych.
— "188 dni i nocy"
Reposted fromNicTuPoMnie NicTuPoMnie viaconsequence consequence
dadzia

wiele się zmieniło, gdy tak w przeszłość patrzę.

Reposted fromPezet Pezet viaconsequence consequence
dadzia
dadzia
dadzia
dadzia
7572 40b9
Reposted fromGoat Goat viaatranta atranta
dadzia
5158 10bc
Reposted fromprettyfoods prettyfoods viaconsequence consequence
dadzia
dadzia
3693 2648
Reposted fromkikkeer kikkeer vialetmego letmego
dadzia
Łatwiej mówić pewne rzeczy, kiedy nie widzi się swoich twarzy.
— Danielle Steel
Reposted fromnastypsychotic nastypsychotic vialetmego letmego
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...